นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
240638   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม


ชื่อ - นามสกุล :
นายอนันต์ เอกตาแสง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวดาวเรือง อุทัยเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-923023
อีเมล์ : dawruang.k22@gmail.com
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายประมุข วันสืบ
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายยุทธศักดิ์ ศรีรัตน์กูล
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายเริงฤทธิ์ โง่นชาลี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายเข็มชาติ มุริจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานจัดเก็บขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุพี ศรีโนนยาง
ตำแหน่ง : พนักงานเก็บขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายธนิตย์ อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรอนงค์ ช่วยศรี
ตำแหน่ง : พนักงานเทศบาล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายจิตติพงษ์ พิจารโชติ
ตำแหน่ง : พนักงานเก็บขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login