หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
229471   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
งานบริหารทั่วไป


ชื่อ - นามสกุล :
นางลุนนี แก้วแสนเมือง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 093-3503208
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางวัลยา นิลหล้า
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางอังคณา ชิลนาค
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอก นัฐพงษ์ ทองภู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกิตติยาภรณ์ แซ่จิว
ตำแหน่ง : ผช.จนท.ธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรศักดิ์ สร้อยโพธิ์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสิทธิชัย คำมูล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นาวธนิสร สร้อยโพธิ์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login