หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
229472   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
สมาชิกสภาเทศบาล


ชื่อ - นามสกุล :
นายเลิศศักดิ์ คำมูล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 081-7089192
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนันท์ น้อยศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 080-8157899
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ตำแหน่ง : เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโน(ชั่วคราว)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญกอง ลีเฮียง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 080-2760643
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายศรายุทธ แสนโฆเมฆ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 083-7574586
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางหงทอง ลีเฮียง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 092-2815377
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายทองพูล คำมูล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 061-1089975
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายธัญณุกรณ์ โพธิ์สม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 098-9573017
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายกมล ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 063-6239571
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายพิชิตพล น้อยศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 081-0511501
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางวิภารัตน์ พิจารโชติ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 083-2824871
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสวัสดิ์ ว่องไว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 061-0303764
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายทองดู มุงคุณแสน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 093-3498793
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login