หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
229472   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้


ชื่อ - นามสกุล :
นางมลิวัลย์ แก้วดวง
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 065-7370828
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางพิสมัย รักชาติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 063-9047982
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายเกียรติศักดิ์ บุษราคัม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา
เบอร์ติดต่อ : 099-7147792
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login