หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
229471   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
รายงานการประชุมสภา

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)
ประกาศ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 ก.ค. 2563)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login