หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
229465   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพหลักของประชาชนชาวตำบลหนองโน คือ
1. ทำนา
2. ทำไร่, ทำสวน
3. เลี้ยงสัตว์
4. หัตถกรรมในครัวเรือน

ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียงของตำบลหนองโน 
1. ข้าว
2. มันเทศ 
3. แตงร้าน 
4. อ้อย 
5. แตงโม 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ธนาคาร - แห่ง
- รีสอร์ท 1 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
- ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ 1 แห่ง
- ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง
- โรงสี 16 แห่ง


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login