นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
240636   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริหารศูนย์กู้ชีพตำบลหนองโน ในห้วงที่ผ่านมานั้น มีความภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากผลงานที่ผ่านมา  อาทิเช่น
1.รางวัลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบล ระดับประเทศ (ระดับเงิน)  RTI-TEAM
2.รางวัลศูนย์กู้ชีพดีเด่น (Basic life support) ระดับจังหวัดและระดับเขตในงาน KHONKHAEN EMS FURUM
3.รางวัลผู้ก่อการดี หลักสูตรการสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ระดับประเทศ) ระดับเงิน
งานป้องกันและศูนย์กู้ชีพ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองโน  ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี นายไพบูลย์  บุศราคัม พร้อมทั้งคณะทีมบริหาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าสำนักปลัดฯตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่มีความมานะ  อุตสาหะ ร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนเกิดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้
 

หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login