นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
240635   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
บริษัท ห้างร้าน รีสอร์ท 

บ. ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ (สาขากระนวน)  จำกัด 
เลขที่ 53  ม.7  ต.หนองโน  อ.กระนวน   จ.ขอนแก่น  40170   โทร  043-923011

บ. โค้วยูฮะมอเตอร์ จำกัด 
เลขที่ 499 ม. 1 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร 043-923113
บ. มิตรกระนวนการปิโตรเลียม จำกัด
เลขที่ 436 ม. 7 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร 081- 5440500บจก. ศรีชัยโฮมเอกเพรส 2008
เลขที่ 436 ม. 7 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร 043-923000
 
หจก. แคนอินเตอร์เนชั่นแนล 
เลขที่ 427 ม. 7 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร 043-923066
ร้าน เลิศคอนกรีต
เลขที่ 322 ม. 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร.081-7089192บ้านรักรีสอร์ท 
เลขที่ 53 ม. 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร 084-7617306

 


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login