นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
240631   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
link

๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา  6  เดือน แรกของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
link

๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า  เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  เป็นต้น
link


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login