นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
240642   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริหารหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
http://nongno.com/index.php?show=forms&category=1

๐ มีข้อมูลรายละเอียดขอการปฏิบัติ  เช่น  เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด  สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด  กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร  เป็นต้น
http://nongno.com/index.php?show=forms&category=1

หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login