หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
229471   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานใช้ยืดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกน
http://nongno.com/index.php?show=forms&category=1

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น  เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด  สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด  กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร  เป็นต้น
http://nongno.com/index.php?show=forms&category=1

หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login