นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
240637   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
link 
http://www.nongno.com/index.php?show=menu&file=detail&id=154


๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์ตามเป็นหมาย  เป็นต้น
link

๐ใช้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562)
link
http://www.nongno.com/index.php?show=menu&file=detail&id=154

หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login