นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
240636   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
link

๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา  6  เดือน  แรกของแผนดำเนินงานประจำปี
link

๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครกงาน/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน  เป็นต้น
link


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login