หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
229469   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
link

๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา  6  เดือน  แรกของแผนดำเนินงานประจำปี
link

๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครกงาน/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน  เป็นต้น
link


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login