นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
240632   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
010 แผนดำเนินงานประจำปี 

๐ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ  1  ปี
link


๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
link

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้  ช่วงระยะเวลา เป็นต้น
link


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login