นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
240642   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
08 Q&A 

๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ  ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้  โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Webboard, กล่องข้อความถาม-ตอบ Line official เป็นต้น
http://nongno.com/index.php?show=webboard

๐ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
link

หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login