นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
240642   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

๐ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า  1  ปี

link

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
link


๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ  เช่น  ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย  ตัวชี้วัด  เป็นต้น

link

หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login