นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
234677   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
กฏหมายและระเบียบต่างๆ

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พรบ.เทศบาล 2496 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พรบ.ท่ีดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รัฐธรรมนูญ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พรบ. จราจร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กฎกระทรวงและระเบียบ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login