นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
234677   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ งบประมาณปี 63
บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ63
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login