นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
234654   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
งานกิจการสภา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองโน
คำสั่งอำเภอกระนวน เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโน
คำสั่งอำเภอกระนวน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโน
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน ครั้งแรก ปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศอำเภอกระนวน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน ครั้งแรก
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโนและนายกเทศมนตรีตำบลหนองโน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโนและนายกเทศมนตรีตำบลหนอ
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login