นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
240631   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
ITA เทศบาลตำบลหนองโน

01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09 Social Network
010 แผนดำเนินงานประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
017 E-Service
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login