นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
234677   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
ผลการดำเนินงาน

บันทึกข้อความรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม - มีนาคม ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณ ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ตุลาคม
คำแถลงนโยบาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการดำเนินงาน
งบการเงิน ปีงบประมาณ 2561
รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
งบการเงิน
รายงานการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login