นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
234682   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
ประกาศ นโยบายการพัฒนาเทศบาล
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login