หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
229470   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
ผู้บริหารสถานศึกษา


ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญทนงค์ บุญรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชึพกระนวน
เบอร์ติดต่อ : 043-923044
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรชัย บุษราคัม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
เบอร์ติดต่อ : 043-923047 086-8597332
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายคเน รัตนพลที
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร
เบอร์ติดต่อ : 086-2189632
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายดุสิต อูปแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าติ้ว
เบอร์ติดต่อ : 087-8525650
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายประสพ พรมดวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34
เบอร์ติดต่อ : 081-8738124
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายไพรัตน์ ไชยคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
เบอร์ติดต่อ : 089-9434456
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางอวยพร ท้วมเพิ่มทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
เบอร์ติดต่อ : 043-923088
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login