หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
229468   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
กำนันผู้ใหญ่บ้าน


ชื่อ - นามสกุล :
นายประเทือง จำปาบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
เบอร์ติดต่อ : 0804022043
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นาย อนันต์ สะโมรินทร์
ตำแหน่ง : กำนันตำบลหนองโน
เบอร์ติดต่อ : 0833548926
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสุทธินันท์ อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
เบอร์ติดต่อ : 0828569196
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายสมาน กุระกัน
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
เบอร์ติดต่อ : 0917544016
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตติภัทร ทิพเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
เบอร์ติดต่อ : 0993815795
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอุเทพ มนนนตรี
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน ม.7
เบอร์ติดต่อ : 0611406624
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login