หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
229469   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดจ้าง) ปี 2564
วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เข้าชม : 11


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างวางท่อ คสล.ม.4(64) 50000 ( 12 พ.ค. 2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมถนน คสล.ม.4 (64) 57500 ( 12 พ.ค. 2564 )
ปร่ะกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งป้ายแนวเขตเทศบาล (64) 32500 ( 12 พ.ค. 2564 )
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ (64) 44550 ( 12 พ.ค. 2564 )
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ(64) 49800 ( 12 พ.ค. 2564 )
หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login