นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
240631   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ม_ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 พ.ย. 2561 )
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 พ.ย. 2561 )
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ม.7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 พ.ย. 2561 )
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ม.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 พ.ย. 2561 )
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ม..6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 พ.ย. 2561 )
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ม.5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 พ.ย. 2561 )
ประกาศประชาสัมพันตรวจกาารจ้าง ม.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 พ.ย. 2561 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ม.7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู ม.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนราษี บ้านโคกกลาง ม.5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาเลาะ-กุดโง้ง บ้านนาเลาะ หมู่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังศูนย์ฯ ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าติ้ว ม.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าติ้ว ม.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู ม.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดโง้ง หมู่ 3 (จ่ายขาด) ( 26 ต.ค. 2561 )
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนชุดคลัทต์รถกู้ืชีพ 10000 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 12 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26 ต.ค. 2561 )
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เขต 2(ม.2,ม.3,ม.4,ม.5) ( 26 ต.ค. 2561 )
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เขต 1 (ม.1,ม.2,ม.6 , ม7) (จ่ายขาด) ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างวางท่อ คสล.ประชาชื่น ม.7( จ่ายขาด) ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างถนน คสล.ประชาชื่น ม.7(จ่ายขาด) ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางแดง ชิลงนาค ม.7 (จ่ายขาด) ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู บ้านศรีปราะชาใหม่ ม.6 (จ่ายขาด) ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านโนนราษี บ้านโคกกลาง หมู่ 5 ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเลาะ-บ้านกุดโง้ง นาเลาะ ม.4 (จ่ายขาด) ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู บ้านกุดโง้ง ม.3 (จ่ายขาด) ( 26/11/2561 )
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังศูนย์พัฒนาฯ (จ่ายขาด) ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าติ้ว หมู่ 2 (จ่ายขาด) ( 26 ต.ค. 2561 )
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าติ้ว หมู่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ( 26 ต.ค. 2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login