หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
217195   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
link

๐ เป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
link

๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์ตามเป็นต้น
link

๐ ใช้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562)
link
http://www.nongno.com/index.php?show=menu&file=detail&id=159

หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login