หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
60   คน
สถิติทั้งหมด
217187   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
010 แผนดำเนินงานประจำปี 

๐ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ  1  ปี
link
http://www.nongno.com/menu_file/dafd9a302a2c8773ee898a269a698bdd.xls

๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
link

๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้  ช่วงระยะเวลา เป็นต้น
link
http://www.nongno.com/menu_file/3cbbb9e2025941c8f76eaecc71a6674a.xls

หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login