หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
217216   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
02 ข้อมูลผู้บริหาร 

๐ แสดงรายนามผู้บริหารของหน่วยงาน

http://nongno.com/index.php?show=staff&category=1

๐ ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  รูปถ่าย  ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน  และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารหของหน่วยงาน

http://nongno.com/index.php?show=staff&category=1


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login