คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองโน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง